خرید بک لینک از فروشگاه ساز 8 لوگو دیزاین خرید چراغ قوه چراغ قوه RL 330 T6 چراغ قوه
حذف در پنل کاربری [X]
پایان نامه قابلیت سنجی زمینهای زراعی جهت کاشت درختان زیتون

مشخصات اصلی


تعداد صفحه150
حجم فایل8MB
فرمت فایلword
قیمت: 9000 تومان

معرفی اجمالی محصول

چکيده

یکی از ارکان اصلی توسعه در کشور ایران کشاورزی است. اهمیت این موضوع به قدری است که می­تواند رشد اقتصادی کشور را در گرو رشد کشاورزی دانست. با عنایت به این موضوع که محصولات کشاورزی گوناگون نیازهای اقلیمی، محیطی و خاک خاص خود را طلب می­کنند، لذا محققین و سازمان های ذی نفع کشاورزی توجه ویژه ای به امر قابلیت سنجی زمین های کشاورزی به منظور کشت محصولات مختلف دارند. تحقیق پیش رو در استان مرکزی با تمرکز بر پهنه بندی اکولوژیکی- کشاورزی در صدد شناسایی و درجه بندی اراضی کشاورزی از نظر قابلیت کشت محصول زیتون است. این پژوهش در ابتدا به توسعه چارچوب مدل سازی برای قابلیت سنجی اراضی برای کشت زیتون پرداخته و سپس با تمرکز بر جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای مدل سازی از داده های ماهواره ای مدل های TVI (Tempreture vegetation indes)، PLSR(partial least squares regression) و داده های ماهواره ای MODIS,ASTER,Landsat,TRMM استفاده کرده است. دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق 15 سال از سال 2000 تا 2015 بوده، به منظور صحت سنجی نتایج بدست آمده از تصاویر ماهواره ای از شاخص RMSE برای هریک از مدل ها استفاده شده است. در ادامه به منظور مدل سازی عدم قطعیت از دو مدل عدم قطعیت تئوری

نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه. 1

1-1- مقدمه.. 1

1-2- بیان مساله.. 2

1-3- اهداف تحقیق.... 3

1-4- سوالات تحقیق.... 4

1-5- فرضیه های تحقیق.... 4

1-6- روش انجام تحقیق.... 4

1-7- نوآوری، اهمیت و ارزش تحقیق.... 4

1-8- ساختار تحقیق.... 5

فصل 2: فصل 2: مبانی نظری تحقیق... 7

2-1- مقدمه.. 7

2-2- پهنه بندی کشاورزی اکولوژیکی.... 8

2-3- شناخت خصوصیات زیتون... 10

2-3-1- گیاه شناسی زیتون... 11

2-3-2- نیازهای اقلیمی درخت زیتون... 12

2-3-3- بارش..... 15

2-3-4- رطوبت..... 16

2-3-5- ارتفاع... 16

2-3-6- خاک...... 17

2-3-7- مراحل فنولوژی زیتون... 20

2-4- مروری بر مطالعات گذشته.. 22

2-5- عدم قطعیت در سیستم های پشتیبان تصمیم گیری.... 27

2-6- تئوری شهود دمستر شافر.. 28

2-6-1- چارچوب تشخیص...... 28

2-6-2- تابع جرم، عناصر کانونی و عناصر هسته اصلی.... 29

2-6-3- توابع باور و توابع موجه بودن... 30

2-6-4- بازه باور[Bel(A),Pl(A)] 31

2-6-5- قواعد ترکیب شواهد... 33

2-7- TRMM 35

2-8- ASTER DEM 37

2-9- مدل TVI به منظور استخراج دمای ماهیانه هوا 37

2-9-2- داده های مودیس به منظور اجرای مدل TVI. 39

2-10- استخراج پارامترهای PH و EC خاک...... 40

2-11- RMSE 42

2-12- جمع بندی.... 42

فصل 3: فصل 3: روش تحقيق... 43

3-1- مقدمه.. 43

3-2- روند انجام پژوهش..... 43

3-3- مدل سازی به روش فازی.... 45

3-4- منطقه مورد مطالعه.. 49

3-5- داده های مورد نیاز پژوهش..... 51

3-5-2- شاخص درجه روز. 53

3-6- پارامترهای خاک...... 54

3-7- جمع بندی.... 55

فصل 4: پیاده سازی... 56

3-8- مقدمه.. 56

3-8-1- ارتفاع منطقه.. 57

3-8-2- شیب..... 58

3-8-3- میانگین دمای ماهیانه.. 59

3-9- توزیع میانگین بارش..... 70

3-9-1- PH خاک...... 84

3-9-2- EC خاک...... 86

3-9-3- شاخص درجه روز. 88

3-9-4- احتمال وقوع آستانه دمایی 7- درجه سانتی گراد و کمتر.. 89

3-9-5- احتمال وقوع آستانه دمایی 38 درجه سانتی گراد و بیشتر.. 91

3-9-6- تیپ اراضی.... 92

3-9-7- عمق خاک...... 94

3-9-8- مدل فازی.... 96

3-9-9- مدل سازی عدم قطعیت به روش دمستر شافر.. 113

3-10- جمع بندی و مقایسه نتایج حاصل از دو مدل... 116

فصل 4: فصل 5: بحث و نتیجه گیری... 122

4-1- مقدمه.. 122

4-2- نتایج و بررسی فرضیه های تحقیق.... 123

4-3- نو آوری تحقیق.... 125

4-4- پيشنهادها 125

4-5- محدودیتها 126

فصل 5: فصل 6: مراجع.. 128


مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط